ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี?, ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี? หมายถึง, ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี? คือ, ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี? ความหมาย, ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี?

ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี

คำตอบ

ศาสนาในโลก                     หนังสือเนชั่นแนลจีออกราฟฟิค ฉบับเดือนธันวาคม 2544 ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจำนวนประชากรในโลกและการนับถือศาสนาไว้ค่อนข้างละเอียดแต่จะขอสรุปให้เห็นภาพกว้างๆในที่นี้ดังนี้   จำนวนประชากรในโลกมีประมาณ 6 000 ล้านคน ในจำนวนนี้จำนวนผู้ชายน้อยกว่าจำนวนผู้หญิงเล็กน้อย   ประชากรประมาณ 3 900 ล้านคนนับถือศาสนาใหญ่ที่เชื่อว่ามีพระเจ้า - จำนวน 2 000 ล้านคนนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาพระเจ้าองค์เดียว - จำนวน 1 300 ล้านคนนับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาพระเจ้าองค์เดียว - จำนวน 600 ล้านคนนับถือศาสนาฮินดู ศาสนาพระเจ้าหลายองค์   ประชากรประมาณ 390 ล้านคนนับถือพระพุทธศาสนา รวมทุกนิกายทั้งหินยานแบบไทย พม่า ลาว ศรีลังกา และมหายานแบบจีน ญี่ปุ่น ธิเบต เวียดนาม   ประชากรที่เหลืออีกประมาณ 1 700 ล้านคน ส่วนหนึ่งนับถือศาสนาเล็กๆเฉพาะกลุ่มบ้าง บางศาสนาเชื่อพระเจ้า บางศาสนาไม่เชื่อพระเจ้า อีกส่วนหนึ่งไม่มีศาสนาที่ชัดเจน ในจำนวนที่ไม่ถือศาสนาที่ชัดเจนนี้เป็นพวกนับถือเหตุผลตามหลักปรัชญาของนักคิดสายต่างๆ บ้าง ถือหลักยึดตนเองบ้าง นับถือเหตุผลและศักยภาพของวิทยาศาสตร์และหลักความคิดแบบสมัยใหม่บ้าง นับถือเทพนับถือผีต่างๆซึ่งรวมถึงวิญญาณของวีรบุรุษต่างๆบ้าง นับถือวัฏฏจักรของธรรมชาติบ้าง นับถือไสยศาสตร์บ้าง กระจายกันไปในส่วนต่างๆของโลก quot ศาสนาพุทธ มีวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย เพื่อให้บุคคล มีสถานะ เป็น ผู้รู้ เมื่อรู้แล้ว ย่อมเป็น ผู้ตื่น เมื่อ ตื่นแล้ว ย่อมเป็นผู้เบิกบาน quot ถ้าจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจง่าย ก็คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคำนิยาม เรียก ลักษณะอาการของผู้ที่สามารถขจัดอาสวะแห่งกิเลสได้ หรือ เป็นลักษณะอาการ สำหรับผู้ที่จะปฏิบัติ จนสามารถขจัดอาสวะแห่งกิเลสได้   quot ศาสนาคริสต์ มีวัตถุประสงค์ จุดุม่งหมาย เป้าหมาย เพื่อ พระบิดา พระจิต และพระบุตร คือ เพื่อได้ไปอยู่กับพระเจ้า quot   quot ศาสนาอิสลาม มีวัตถุ ประสงค์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย เพื่อ ให้บุคคล ผู้ประพฤติปฏิบัติ ได้ไปรับใช้พระผู้เป็นเจ้า quot     “ วัตถุประสงค์ โดยรวม ของแต่ละศาสนา ก็ล้วน มีแนวทางเพื่อให้บุคคล ละความชั่ว ประพฤติดี quot

ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี, ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี หมายถึง, ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี คือ, ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี ความหมาย, ถ้ายังไม่กล้าบอกครอบครัวว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว ควรจะทำอย่างไรดี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu