ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย, ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย หมายถึง, ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย คือ, ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย ความหมาย, ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

           เมื่อเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น   ประจวบกับราคาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มถูกลง จึงได้มีผู้พัฒนาใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการช่วยจัดพิมพ์เอกสาร และจดหมายที่เรียกว่า การประมวลผลคำ
           ในไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป จะประกอบด้วยส่วนเก็บข้อมูล ส่วนรับข้อมูล และส่วนแสดงผล  ซึ่งก็พิมพ์ข้อมูลได้คล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีดทั่วๆ ไป แต่ให้ข้อดีเด่นคือข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาแสดงผลได้ ทั้งบนจอภาพและเครื่องพิมพ์
          การพัฒนาชุดคำสั่งประมวลผลคำ จึงทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือเวียน จดหมายข้อความ ฯลฯ ได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้เพราะชุดคำสั่งประมวลผลคำให้ข้อดีด้านต่างๆ ดังนี้
          ๑. ชุดคำสั่งประมวลผลคำรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เหมือนพิมพ์ดีดทุกประการ แต่จะแสดงเสมือนพิมพ์ข้อความมาปรากฏบนจอ ทำให้ดัดแปลง  แก้ไขข้อความได้ง่าย
          ๒. ผู้พิมพ์สามารถเพิ่ม ลบ คำ ข้อความหรือบรรทัดต่างๆ ได้โดยสะดวก การแก้ไขมีรูปแบบที่เรียกว่า ฟูลสกรีนเอดิเตอร์ (full screen editor) คือ ผู้ใช้จะเลื่อนตำแหน่งไปแก้ไขเอกสาร ณ จุดใดได้ง่ายและสะดวก
          ๓. สามารถจัดรูปแบบของเอกสารได้ง่าย เช่น การจัดชิดขอบขวา การจัดแบ่งคอลัมน์ใหม่ การจัดย่อหน้าพิมพ์หัวข้อ หรือข้อความกึ่งกลางหน้ากระดาษได้โดยอัตโนมัติด้วยคำสั่ง
          ๔. สามารถเก็บเอกสารไว้ในตัวกลาง เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานแม่เหล็ก  ทำให้สามารถนำกลับมาแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดพิมพ์ใหม่ได้อีก
          ๕. ผู้ใช้สามารถนำเอาเอกสารที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาตัดต่อข้อความตามต้องการ โดยการเคลื่อนย้ายเอกสารจากย่อหน้าหรือของหน้าใดๆ ไปไว้ที่ใดที่หนึ่งในเอกสารก็ได้
          ๖. หากมีการค้นหาคำหรือข้อความใดๆ ในเอกสารผู้ใช้สามารถสั่งคอมพิวเตอร์ให้ช่วยค้นให้ได้อย่างอัตโนมัติการค้นหาคำและเปลี่ยนคำทำได้ตลอดเอกสารที่เก็บไว้
          ๗. สามารถจัดพิมพ์รูปจดหมาย หรือเอกสารที่มีข้อความเหมือนกัน แต่แตกต่างกันเฉพาะแห่งได้หลายๆฉบับ เช่น จดหมายเวียนจะแตกต่างกันเฉพาะชื่อผู้รับเป็นต้น
          ชุดคำสั่งประมวลผลคำไทยจึงเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการทำเอกสาร  จดหมาย  สำหรับหน่วยงานต่างๆ ในเมืองไทย ปัจจุบันนี้มีชุดคำสั่งประมวลผลคำไทยที่ใช้งานกันอยู่หลายชุดคำสั่ง ทุกชุดคำสั่งล้วนแล้วแต่พัฒนาขึ้นด้วยนักคอมพิวเตอร์ชาวไทยทั้งสิ้น

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย, ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย หมายถึง, ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย คือ, ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย ความหมาย, ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu