ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เอกสารลับ?, เอกสารลับ? หมายถึง, เอกสารลับ? คือ, เอกสารลับ? ความหมาย, เอกสารลับ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เอกสารลับ?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เอกสารของทางราชการที่ปั๊มตัวสีแดงโต ๆ nbsp ว่า ldquo ลับ quot nbsp บ้าง ldquo ด่วน rdquo บ้างนั้น ไม่ทราบว่าระดับของความลับและความเร็วนั้นมีอยู่กี่ชั้น และมีระเบียบการปฏิบัติอย่างไร quot คนกันเอง quot จ ระนอง

คำตอบ

        “ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ   พ ศ ๒๕๒๖ ” ได้ให้คำจำกัดความ   “ หนังสือราชการ ”   ไว้ว่า เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ เช่น หนังสือที่กระทรวงต่างประเทศมีไปถึงทำเนียบรัฐบาล   มีไปถึงที่ปรึกษานายกฯ   หรือไปถึงหน่วยงานซึ่งมิใช่เป็นของราชการก็ตาม หนังสือนี้ยังแบ่งออกเป็น ๖ ชนิด เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือสั่งการ   เป็นอาทิ   ที่เราเห็นกันอยู่บ่อย   ๆ   ปั๊มตราครุฑบ้าง ไม่ได้ปั๊มบ้าง   นั่นขึ้นอยู่ว่าเอกสารนั้นเป็นแบบพิธีการมากน้อยอย่างไรนั่นเอง         หนังสือที่ต้องการให้มีการปฏิบัติรวดเร็วทันใจเป็นพิเศษตั้งแต่การจัดส่งและการดำเนินการทางสารบรรณ   ต้องประทับตราความรวดเร็ว   ซึ่งแบ่งเป็น   ๓   ประเภท   หรือ   ๓   ความเร็ว   คือ         “ ด่วนที่สุด ” ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้นกรณีนี้อาจยกตัวอย่างเรื่องน้ำท่วมปักษ์ใต้ กระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งการให้ส่วนราชการช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วนที่สุด         “ ด่วนมาก ”   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว         “ ด่วน ” ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้         “ ชั้นความเร็ว ” จะถูกระบุด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง   ชื่อเรียกตัวพิมพ์แบบหนึ่ง   ๓๒   พอยต์   ให้เห็นชัดเจนบนหนังสือและบนซอง โดยมากบนหนังสือมักจะอยู่ส่วนบนสุดด้านซ้ายมือ หรือขวามือของครุฑ ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า “ ด่วนภายใน ”   แล้วลงวัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นถึงผู้รับต่อท้าย         ชั้นความเร็วคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้   “ ซองคำถาม ” เห็นหนังสือราชการประทับตรา   “ ด่วน ” กันเป็นปกติวิสัย   นี่แสดงว่าข้าราชการบ้านเราถนัด “ ปฏิบัติหน้าที่เร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ ” อยู่แล้ว         หนังสือหรือเอกสารที่กล่าวมานั้นจะมีทั้งที่เป็นเอกสารทั่วไป และเอกสารจัดอยู่ในขั้นลับ เป็นความลับทางราชการที่ต้องให้การพิทักษ์รักษา ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ได้ล่วงรู้หรือเข้าถึงเอกสารนั้น   ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติต่อเอกสารลับชั้นต่าง ๆ   ต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน         แล้วใครล่ะ   จะเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นเอกสารลับ         “ ลับที่สุด ”   ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับนี้   ได้แก่   ข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังต่อไปนี้ขึ้นไปอธิบดี หัวหน้าคณะทูต   ผู้ช่วยทูตทหาร   ผู้บัญชาการตำรวจหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด   และผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพ         “ ลับมาก ”   ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับนี้ ได้แก่   ข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังต่อไปนี้ขึ้นไปหัวหน้ากอง   ผู้บังคับการกรม   ผู้บังคับหมวดเรือ   ผู้บังคับการกองบิน   และหัวหน้าหน่วยราชการอิสระ   ซึ่งมีตำแหน่งชั้นหัวหน้าแผนก   ผู้บังคับกองร้อย   ผู้บังคับการเรือชั้นสาม และผู้บังคับหมวดบิน         “ ลับ ”   และ   “ ปกปิด ”   ข้าราชการตำแหน่งหรือเทียบเท่าตำแหน่งต่อไปนี้ขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับนี้   คือ หัวหน้าแผนก   ผู้บังคับกองร้อย   ผู้บังคับการเรือชั้นสาม   และผู้บังคับหมวดบิน         วิธีการกำหนดชั้นความลับก็ต้องพิจารณาจากความสำคัญในเอกสารนั้นเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น   โผแต่งตั้งบิ๊กต่าง ๆ   อาจได้รับการพิจารณาประทับ “ ลับมาก ” ขณะที่ตารางฝึกนักเรียนรบพิเศษ UDT ถูกประทับตรา “ ลับ ”         เอกสารลับโดยปกติต้องประทับหรือเขียนตัวอักษรตามชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารลับนั้น   ตัวอักษรต้องใหญ่โตสีเห็นเด่นชัดกว่าธรรมดา         ชั้นความลับไม่ได้ใช้เฉพาะกับเอกสารเท่านั้น   ภาพเขียนแผนที่ แผนภูมิ แถบบันทึก ฟิล์ม ภาพยนตร์   ไมโครฟิล์ม   ฯลฯ   ก็ต้องมีมาตรการพิทักษ์รักษาด้วยถ้าจัดเป็นความลับของราชการ “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”  

เอกสารลับ, เอกสารลับ หมายถึง, เอกสารลับ คือ, เอกสารลับ ความหมาย, เอกสารลับ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu