ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

องคมนตรี?, องคมนตรี? หมายถึง, องคมนตรี? คือ, องคมนตรี? ความหมาย, องคมนตรี? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

องคมนตรี?

อยากทราบว่าองคมนตรีมีหน้าที่อะไร nbsp ใครเป็นผู้แต่งตั้ง และปัจจุบันมีท่านใดบ้างที่เป็นองคมนตรี ดาว กรุงเทพฯ

คำตอบ

        องคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐธรรมนูญ พ ศ ๒๕๑๗ และ ๒๕๒๑ บัญญัติไว้ว่า   พระมหากษัตริย์ทรงเลือก และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง   และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๑๔ คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี   ซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง   ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามรัฐธรรมนูญ   การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง   ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย         องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสมาชิก   หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ   ก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์         องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย   ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ” คณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน เมษายน ๒๕๔๙ - ๑ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ๒ นายเชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี ๓ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ๔ พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี ๕ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ๖ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี ๗ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ๘ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ๙ นายจำรัส เขมะจารุ องคมนตรี ๑๐ หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล องคมนตรี ๑๑ นายศักดา โมกขมรรคกุล องคมนตรี ๑๒ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ๑๓ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ๑๔ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ๑๕ นายสันติ ทักราล องคมนตรี ๑๖ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี  

องคมนตรี, องคมนตรี หมายถึง, องคมนตรี คือ, องคมนตรี ความหมาย, องคมนตรี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu