ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖?, จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖? หมายถึง, จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖? คือ, จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖? ความหมาย, จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp มนุษย์มักใช้ปืนเข่นฆ่ากัน nbsp โดยเฉพาะพวกหัวคะแนนมักตายด้วยอาวุธชนิดนี้ nbsp พอจะบอกได้ไหมว่า |ปืน| มีความมาเป็นอย่างไร ลายเซ็นอ่านไม่ออก สงขลา

คำตอบ

                  เชื่อกันว่าปืนมีวิวัฒนาการมาจากเครื่องยิงลูกเหล็กเผาให้แดงร้อน ในหนังสือ De Officis Regun หน้าที่ของกษัตริย์ รวบรวม โดยวอลเตอร์ เดอ มิเลเมต ถวายพระเจ้าเอ็ดเวิร์คที่ ๓ มีภาพอาวุธ                   ชนิดนี้เป็นทรงแจกันติดตั้งไว้กับโต๊ะ ที่ยิงเป็นคันธนู ๔ หัว   ส่วนผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์ปืนแบบที่ใช้ดินปืน และมีบทบาทในการต่อสู้นั้นยังขาดหลักฐานแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนให้เกียรติ เบอร์โทลด์ ชวาทช์ พระชาวเยอรมัน ว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นคนแรก ในต้นศตวรรษที่ ๑๔                   ปืนสมัยแรก ๆ มีปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะความแม่นยำแน่นอนในการยิง ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้   มีขนาดและน้ำหนักมาก แต่คนก็ยังเห็นความจำเป็นที่จะใช้ปืนอยู่ จึงได้พยายามพัฒนาคุณภาพขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในยามสงครามที่คนพยายามสร้างเครื่องมือเพื่อเอาชนะกัน ในศตวรรษที่ ๑๖ มีการประดิษฐ์ปืนไรเฟิล ปืนเล็กยาว ลำกล้องเป็นเกลียว ทำให้ลูกกระสุนที่ยิงออกไปหมุนและมีอำนาจทะลวงเป้าสูงขึ้น เพราะการศึกต้องการความรวดเร็วและรุนแรงในการจู่โจม ปืนไรเฟิลแบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา เช่น แบบบรรจุกระสุนที่ท้ายลำกล้อง ใช้ในสงครามออสเตรีย-บรัสเซีย ปี ๑๘๘๕ เยอรมันประดิษฐ์ปืนไรเฟิลแบบเมาเซอร์ ซึ่งใช้ซองลูกปืนเหล็กบรรจุกระสุน ๘ นัด ปีถัดมาฝรั่งเศสก็ผลิตปืนลดควันดินปืนได้                   สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ นอกจากจะมีการพัฒนาปืนไรเฟิลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้ว   ยังมีการคิดค้นระบบการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ ยิงได้ทีละนัด และแบบอัตโนมัติ ยิงได้ต่อเนื่องตลอดเวลาที่นิ้วเหนี่ยวไกค้างอยู่   กระสุนที่ใช้ก็ยังมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมกว่าสมัยแรก ๆ   ด้วย ส่วนใหญ่กระสุนจะบรรจุด้วยดินปืนที่ไม่ก่อให้เกิดควัน หัวกระสุนทำด้วยตะกั่วเคลือบเหล็กทำให้ยิงได้แม่นยำและให้ผลในการสังหารเป้าขนาดคนได้ในระยะเกินกว่า ๔๖๐ เมตร   จนถึง ๒ ๗๐๐ เมตร ในส่วนน้ำหนักก็เบาขึ้น   ยิงได้เร็วขึ้น                   หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ การผลิตและพัฒนาปืนแบบต่าง ๆ   ซบเซาไปด้วย   อาจจะเป็นเพราะมีปืนอยู่มากพอแล้ว   จนเมื่อฮิตเลอร์เริ่มมีอำนาจในเยอรมันในช่วงทศวรรษ   ๑๙๓๐   การผลิตกลับคึกคักขึ้นมาอีกครั้ง   เยอรมันผลิตปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ   เอฟจี   ๔๒๕ ในปี ๑๙๔๑ ปีถัดมา อเมริกาก็ผลิตปืนทำนองเดียวกับเอ็ม ๑ ขึ้นมา                   เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ การพัฒนาอาวุธไม่ได้ยุติลงไปด้วย โซเวียตปรับปรุงปืนไรเฟิลแบบเมาเซอร์ของเยอรมันให้เป็นปืนอาก้า เอเค ๔๗   ทำงานด้วยแก๊ส สามารถเลือกใช้ระบบการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติได้ โดยบรรจุกระสุนได้ครั้งละ   ๓๐ นัด ทางเยอรมันจึงผลิต จี ๓ และสหรัฐอเมริกาผลิต เอ็ม ๑๔   ให้ดีกว่าอาก้า คือให้มีน้ำหนักเบาขึ้นและลูกกระสุนเล็กลงเพื่อความคล่องตัว                   ต้นทศวรรษ ๑๙๗๐ สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการผลิตอาวุธปืนเล็กแบบยาว   ด้วยการผลิต เออาร์ ๑๕ ขึ้นใช้ในปัจจุบันเรียกอาวุธนี้ว่า เอ็ม ๑๖ ซึ่งเป็นปืนไรเฟิลแบบจู่โจม                   อย่างแท้จริง เพราะมีความแม่นยำ น้ำหนักเบา ทั้งตัวปืนและ ลูกกระสุน ทำงานด้วยแก๊ส บรรจุกระสุนด้วยชองกระสุนชนิด   ๒๐ นัด หรือ ๓๐ นัดก็ได้ โดยมีความเร็วในการยิงกึ่งอัตโนมัติ   ๔๕-๖๕ นัดต่อนาที และความเร็วในการยิงอัตโนมัติ ๑๕๐-๒๐๐   นัดต่อนาที และยิงได้เร็วสูงสุด   ๗๐๐-๘๐๐ นัดต่อนาที วิถีกระสุนไกลสุดประมาณ ๒ ๖๐๐ เมตร   มีระยะหวังผล ๔๖๐ เมตร เอ็ม ๑๖   นิยมใช้กันมากในประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                   ในประเทศไทย เอ็ม ๑๖ เป็นอาวุธประจำกาย อาวุธขนาดเบา   สามารถนำไปมาและใช้ได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ชนิดหนึ่งของทหารราบที่นำมาใช้กับประชาชนในเหตุการณ์นองเลือด   เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ โดยบางกระบอกได้ติดเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม ๒๐๓ ขนาด ๔๐ มม ไว้ นอกจากนี้ยังมีปืนกลเอ็ม ๖๐ ซึ่งเป็นปืนประจำหน่วย ปืนที่จัดไว้ประจำหน่วยรบเนื่องจากมีน้ำหนักมาก   ต้องใช้พลประจำอาวุธ   ๒   คนในการปฏิบัติงาน   มีความรุนแรงกว่า เอ็ม ๑๖ คือ ใช้ลูกกระสุนขนาดใหญ่กว่า ยิงได้ไกลกว่าแรงกว่า แต่มีความแม่นยำน้อยกว่า “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖, จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖ หมายถึง, จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖ คือ, จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖ ความหมาย, จากปืนกระสุนถ่านเหล็กมาเป็นเอ็ม ๑๖ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu