ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก?, การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก? หมายถึง, การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก? คือ, การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก? ความหมาย, การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก?

nbsp nbsp อยากทราบว่า รัฐบาลมีแผนการดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก ต่อไปอย่างไรค่ะ nbsp

คำตอบ

              แม้ว่าขณะนี้การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยได้สงบลงมาก แต่ในประเทศใกล้เคียงยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งอาจจะมีการระบาดอีกหลายระลอกต่อไปอีกหลายปี หากไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การแก้ปัญหาไข้หวัดนกจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างบูรณาการและเป็นระบบ เพราะปัญหามีความสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกับปัจจัยหลายด้าน การดำเนินงานอย่างแยกส่วนไม่อาจแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการการดำเนินการอย่างเป็นระบบขึ้น โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก พ ศ 2548-2550 ขึ้น ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้               1 การพัฒนาการจัดการระบบปศุสัตว์ที่ปลอดโรค เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค และผู้บริโภคมีความปลอดภัย               2 การเฝ้าระวังและควบคุมเมื่อเกิดการระบาดของโรค เพื่อให้สามารถตรวจจับการเกิดโรคไข้หวัดนก ได้อย่างฉับไว และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัญหาได้อย่างใกล้ชิด               3 สร้างและจัดการความรู้เรื่องไข้หวัดนก เช่นการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวัคซีน ชุดตรวจวินิจฉัย ตลอดจนยารักษาไข้หวัดนก               4 การสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรและบุคลากร ทั้งในด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การชันสูตรโรค การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย               5 การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและธุรกิจ               6 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อให้การจัดการปัญหาไข้หวัดนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Bureau of General Communicable Disease

การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก, การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก หมายถึง, การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก คือ, การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก ความหมาย, การดำเนินงานเรื่องไข้หวัดนก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu