ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เลขประจำตัวประชาชน?, เลขประจำตัวประชาชน? หมายถึง, เลขประจำตัวประชาชน? คือ, เลขประจำตัวประชาชน? ความหมาย, เลขประจำตัวประชาชน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เลขประจำตัวประชาชน?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ผมเพิ่งไปทำบัตรประชาชนมา รูปถ่ายดูไม่ได้เลยแถมสีซีดอีกต่างหาก สงสัยว่าทำไมเขาต้องกำหนดเลขประจำตัวไว้ถึง ๑๓ ตัว nbsp มากขนาดนั้นใครจะไปจำไหวครับ ประดิษฐ์ ละออศรี กรุงทพฯ

คำตอบ

                  การที่กรมการปกครองกำหนดให้ประชาชนมีเลขประจำตัวนั้น สืบเนื่องมาจากจำนวนพลเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกที เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางการเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วกรมการปกครองจึงคิดที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อปี   พ ศ ๒๕๑๙   และในวันที่   ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๒๒ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ   “ โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน ” โดยกำหนดให้ประชาชนมีเลขประจำตัวเป็นรหัส ๑๓ ตัว เพื่อใช้ในการติดต่อกับทางราชการหรือในการดำเนินกิจธุระอื่น ๆ   เลขรหัส ๑๓   หลักจัดแบ่งเป็น   ๕   ส่วน   ดังตัวอย่าง ๓-๑๐๐๖-๐๒๖๕๒-๓๘-๕                   ส่วนที่ ๑ มีหนึ่งหลัก หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมีอยู่ ๗   ประเภท   เช่น   คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย   คนต่างด้าว ผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว เป็นต้น                   ส่วนที่ ๒ มีสี่หลัก ทมายถึงจังหวัด อำเภอ รวมเรียกว่าสำนักทะเบียน                   ส่วนที่ ๓ มีห้าหลัก หมายถึงกลุ่มของบุคคล ซึ่งจะแจกจ่ายเลขประจาตัวตามระบบทะเบียนบ้าน หรือตามระบบสูติบัตรของแต่ละสำนักทะเบียน                   ส่วนที่   ๔   มีสองหลัก หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลแต่ละกลุ่ม   ซึ่งจะแจกจ่ายเลขตามระบบทะเบียนบ้าน   และหมายถึงใบที่ของสูติบัตรในแต่ละเล่มตามระบบสูติบัตร                   ส่วนที่ ๕ มีหนึ่งหลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้อง Check Digit ของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมดเลข ๑๓ ตัวนี้ใครจำได้ก็เก่ง แต่เพื่อความสะดวกควรจดเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้ในสมุดบันทึก เมื่อทำบัตรหายเวลาไปแจ้งทำบัตรใหม่จะได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”  

เลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวประชาชน หมายถึง, เลขประจำตัวประชาชน คือ, เลขประจำตัวประชาชน ความหมาย, เลขประจำตัวประชาชน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu