ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ?, เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ? หมายถึง, เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ? คือ, เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ? ความหมาย, เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ?

nbsp nbsp nbsp nbsp อยากจะขอข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์และขุนนางอังกฤษไว้เป็นความรู้ เพราะเวลาอ่านข่าวแล้วไม่เข้าใจว่ายศแต่ละอย่างมีความ หมายอย่างไร ยศอะไรมาก่อนมาหลัง ผู้อ่านคนหนึ่ง กรุงเทพฯ

คำตอบ

        อาจารย์ประทุมพร   วัชรเสถียร ได้เล่าเรื่องนี้พร้อมยกตัวอย่างไว้อย่างละเอียดใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ ๘๙๔ วันที่   ๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ดังนี้         ราชวงศ์ปัจจุบันของอังกฤษคือราชวงศ์วินด์เซอร์ Houseof Windsor เริ่มตั้งแต่ ค ศ ๑๙๑๗ ในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ ๕ ซึ่งมีกษัตริย์สืบต่อมา คือ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๘ สืบราชบัลลังก์และสละราชย์ใน ค ศ ๑๙๓๖ พระเจ้าจอร์จที่ ๖   และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ ๒ ซึ่งขึ้นครองราชย์เมื่อ   ค ศ ๑๙๕๒ มาจนถึงปัจจุบัน         เมื่อกษัตริย์ทรงอภิเษกสมรส คู่สมรสจะมีพระยศเป็น   Queen ในกรณีที่กษัตริย์เป็นหญิง คือทรงเป็น Queen ด้วยพระองค์เองนั้น ในกรณีที่พระสวามีมิได้เป็นกษัตริย์ของประเทศอื่น ก็มักจะได้รับพระราชทานยศจาก Queen ของพระองค์เอง จะเป็น Prince หรือ Duke แห่งอะไรก็ตามพระราชหฤทัย         กรณีของสมเด็จพระราชินีนาถองค์ปัจจุบัน ในวันอภิเษกสมรสขณะที่ยังเป็นเจ้าหญิงรัชทายาทในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ค ศ ๑๙๔๗ พระสวามี คือ เรือโท ฟิลิป เมาต์แบตเทน เดิม คือ เจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระเจ้าจอร์จที่ ๖ สามตำแหน่งในวันเดียวกัน คือ ดยุกแห่งเอดินเบิร์ก Edinburgh เอิร์ลแห่งมาริโอเน็ต Marioneth และบารอนแห่งกรีนิช Greenwich         ต่อมาในวันที่ ๒๒ กุมภาพนธ์ ๑๙๕๗ หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ ๒ ทรงครองราชย์มาแล้วห้าปี ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่พระสวามีเป็น เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินเบิร์ก         พระราชโอรสและพระราชธิดาของกษัตริย์อังกฤษ ซึ่งเรียกในภาษาไทยว่า “ เจ้าฟ้าชาย ” และ “ เจ้าฟ้าหญิง ” มีสรรพนามเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า เจ้าชาย Prince และเจ้าหญิง Princess   แต่เมื่อถึงเวลาอันควร โดยมากเมื่อมีพระชนมายุได้ ๒๕ พรรษาจะได้รับการสถาปนาพระยศตามพระราชประเพณีโบราณ คือ เจ้าชายรัชทายาท   มีพระยศเป็น Prince of Wales เจ้าหญิงรัชทายาท หรือเจ้าหญิงองค์โต มีพระยศเป็น Princess Royal         เจ้าชายซึ่งเป็นโอรสองค์ที่ ๒ ของกษัตริย์จะมีพระยศเป็น   Duke of York หญิงผู้เป็นคู่สมรสของเจ้าชายเหล่านี้ก็จะได้รับพระราชทานยศตามพระสวามี เช่น เลดี้ไดอานา สเปนเซอร์ เมื่ออภิเษกกับเจ้าชายรัชทายาท ก็มียศเป็น Princess of Wales   ซาราห์ เฟอร์กูสัน ก็มียศเป็น Duchess of York เป็นต้น         ส่วนชายสามัญชนผู้ที่สมรสกับเชื้อพระวงศ์ระดับสูงอาจได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์หรือมิได้ก็ได้ เช่น เจ้าฟ้าหญิงแอนน์   พระราชธิดาของพระนางเจ้าเอลิซาเบท   อภิเษกสมรส และหย่า กับ ร้อยเอก มาร์ก ฟิลิปส์ ซึ่งมิได้รับพระราชทานยศ ในขณะที่เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเร็ต พระขนิษฐาของพระนางเจ้าเอลิซาเบทซึ่งสมรส และหย่า กับแอนโทนี่ อาร์มสตรอง-โจนส์ ขณะที่ยังไม่หย่า พระสวามีได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เอิร์ลแห่งสโนว์ดอน snowdon ซึ่งเป็นตำแหน่งขุนนางแบบสืบทอดตระกูลได้ Hereditary peer         ดังนั้นบุตรชายของเจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเร็ตจึงมีตำแหน่งเป็น “ ไวเคานต์ ” ส่วนธิดาเป็นเพียง “ เลดี้ ” เท่านั้น         บุคคลธรรมดาที่มิใช่เป็นเชื้อพระวงศ์ อาจได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนนางแบบสืบทอดตระกูลหรือขุนนางเฉพาะตัว Life peer ได้ ในกรณีของบรรดาศักดิ์ขุนนางแบบสืบทอดตระกูล ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๑ ตำแหน่งจะเรียงลำดับดังนี้คือ ดยุก   Duke ภรรยาคือ Duchess มาร์เควส   Marquess ภรรยา คือ Marchioness เอิร์ล   Earl ภรรยา คือ Countess ไวเคานต์   Viscount ภรรยา คือ Viscountess บารอน   Baron ภรรยา คือ Baroness         บุตรชายของขุนนางเหล่านี้ เมื่อเกิดมาจะมีบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าบิดาหนึ่งระดับ เมื่อบิดาเสียชีวิตไปแล้ว บุตรชายคนโตจะสืบตำแหน่งเดิมของบิดา เช่น “ ชาร์ลส์ ” บุตรชายของ quot เอิร์ลแห่งสเปนเซอร์คนที่ ๘ quot บิดาของเจ้าหญิงไดอานา เมื่อบิดายังมีชีวิตอยู่ เขามีตำแหน่งเป็น ไวเคานต์ เมื่อบิดาเสียชีวิต เขาสืบทอดตำแหน่งเป็น เอิร์ลแห่งสเปนเซอร์คนที่ ๙ ส่วนบุตรหญิงของขุนนางเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีบรรดาศักดิ์ในระดับใดก็ตาม จะมีคำนำหน้าว่า “ เลดี้ ” เท่านั้น เช่น เจ้าหญิงไดอานา เมื่อเกิดมาเธอกับพี่สาวสองคน มีศักดิ์เป็น “ เลดี้ quot ทั้งหมด         กรณีของ Life peer หรือขุนนางเฉพาะตัวนั้น เพิ่งเริ่มมีโดยพระราชบัญญัติ Life Peerage Act เมื่อ ค ศ ๑๙๕๘ นี้เองหมายถึง ชายหรือหญิงสัญชาติอังกฤษที่ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ใดก็ตามในลำดับหนึ่งลำดับใดที่กล่าวมาแล้วในกรณีของขุนนางแบบสืบทอดตระกูล เช่น นางมาร์กาเร็ต   แทตเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นบารอนเนสด้วยตัวเอง โดยมิได้เป็นคู่สมรสของบารอน บรรดาศักดิ์ดังกล่าวนี้เป็นเกียรติเฉพาะตัวทั้งชายหญิง สืบทอดไปถึงทายาทไม่ได้ขุนนางทั้งสองกลุ่มนี้   มีสรรพนามเรียกทั่ว ๆ ไปว่า Lord   และ Lady         ส่วนบรรดาศักดิ์ เซอร์ Sir และเดม Dame นั้น   มิใช่เป็นตำแหน่งขุนนาง แต่เป็นตำแหน่งของอัศวิน Knigh thood   แต่ครั้งโบราณ ปัจจุบันในวันปีใหม่และวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชินีนาถ   จะมีการพระราชทานตำแหน่ง Sir   และ Dame รวมทั้งเหรียญตราอื่น ๆ อีกมากมาย ให้แก่ชายหญิงสัญชาติอังกฤษที่กระทำคุณงามความดีเป็นที่ควรค่าแก่การยกย่องในด้านการเมืองและสังคม เช่น เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล   อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ เป็นต้น “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ, เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ หมายถึง, เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ คือ, เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ ความหมาย, เชื้อพระวงศ์และขุนนางของอังกฤษ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu