ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิธีการชำระภาษี?, วิธีการชำระภาษี? หมายถึง, วิธีการชำระภาษี? คือ, วิธีการชำระภาษี? ความหมาย, วิธีการชำระภาษี? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วิธีการชำระภาษี?

การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีวิธีใดบ้าง

คำตอบ

                  การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากผู้เสียภาษีจะชำระภาษีโดยการถูกหักภาษี ณ จ่าย ที่จ่ายแล้ว ถ้าในการยื่นแบบแสดงรายการและคำนวณภาษีตามแบบแสดงรายการที่ยื่นนั้น มีภาษีที่ต้องชำระหรือต้องชำระเพิ่มเติมอีกก็ให้ชำระหรือชำระเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร พร้อมกับการยื่นแบบนั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับชำระจะออกหลักฐานใบเสร็จแสดงการรับเงินภาษี และถือเป็นหลักฐานแสดงการยื่นแบบแสดงรายการด้วย ให้กับผู้ยื่นแบบแสดงรายการทุกราย การชำระภาษีอาจเลือกวิธีการชำระได้ดังนี้ - ชำระเป็นเงินสด - ชำระเป็นธนาณัติ           ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ยื่นแบบ ภ ง ด 90 91 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ส่งธนาณัติเท่ากับจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนาณัติ ไปพร้อมกับการยื่นแบบ ภ ง ด 90 91 โดยสั่งจ่าย quot ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสรรพากร quot ปทฝ กระทรวงการคลัง   - ชำระเป็นเช็ค     เช็คที่ชำระต้องเป็นเช็ค 4 ประเภท ได้แก่                   - เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย เช็คประเภท ก                   - เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน เช็คประเภท ข                   - เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย เช็คประเภท ค                   - เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่ายและใช้ชำระโดยตรง เช็คประเภท ง

วิธีการชำระภาษี, วิธีการชำระภาษี หมายถึง, วิธีการชำระภาษี คือ, วิธีการชำระภาษี ความหมาย, วิธีการชำระภาษี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu