ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี, หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี หมายถึง, หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี คือ, หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี ความหมาย, หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี

          โดยทั่วๆ ไปแล้ว อัญมณีเป็นสิ่งของเครื่องประดับมีค่ามีราคามากน้อยต่างๆกันเช่นเดียวกับเครื่องประดับอื่นๆ และจากเรื่องราวที่กล่าวมาในด้านวิชาการอัญมณีศาสตร์พื้นฐานแล้ว จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลเนื้อหาหลักเกณฑ์ของอัญมณีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถยึดถือใช้เป็นหลักเพื่อช่วยในการพิจารณาถึงคุณภาพและความเป็นจริงของอัญมณีหรือเป็นอัญมณีประดิษฐ์แบบใดได้

          โดยที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับอัญมณี โดยเฉพาะการวิจัยด้านการเพิ่มคุณภาพอัญมณีจึงเป็นที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นที่ที่เหมาะสมคือ มีแหล่งอัญมณีธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ทับทิม ไพลิน ฯลฯมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะใช้ทดลองศึกษาวิจัย หากประสบผลสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องและยังส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการสำรวจ ค้นคว้า วิจัยตลอดจนให้บริการในการตรวจสอบอัญมณีหรือรัตนชาติ มานานกว่า ๔๐ ปี โดยมีฝ่ายวิเคราะห์วิจัยทางฟิสิกส์ กองวิเคราะห์ ให้บริการตรวจอัญมณี และฝ่ายสำรวจแร่รัตนชาติกองเศรษฐธรณีวิทยา รับผิดชอบสำรวจแหล่งแร่รัตนชาติ รวมทั้งศึกษาวิจัยการเพิ่มคุณภาพอัญมณีด้วย

          นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานเพิ่มขึ้นหลายหน่วย ที่สนใจทำการศึกษาวิจัยการเพิ่มคุณภาพพลอยหรืออัญมณีต่างๆ ได้แก่
          ๑. กองฟิสิกส์ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มีการศึกษาวิจัยการเพิ่มคุณภาพอัญมณี โดยวิธีการอาบรังสี
          ๒. กองการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการมีโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าพลอยเพื่อการส่งออก
          ๓. สาขาวิจัยอุตสาหกรรมโลหะและเซรามิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีการศึกษาวิจัยการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี โดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์
          ๔. ภาควิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มีการศึกษาและพัฒนาการสร้างเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสำหรับใช้ในการเผาพลอยและมีการศึกษาวิจัยการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วย
          ๕. ภาควิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา และภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันศึกษาวิจัย การสร้างเตาเผาพลอยโดยใช้แก๊ส

          นอกจากเรื่องการค้นคว้าวิจัยแล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาของเอกชนหลายแห่งและของรัฐบางแห่งที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอัญมณีทั้งในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ เจียระไนออกแบบ การตลาด ฯลฯ ซึ่งทำให้การศึกษาความรู้ และความเข้าใจในเรื่องอัญมณี มีการเผยแพร่กว้างขวางมากขึ้น

หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี, หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี หมายถึง, หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี คือ, หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี ความหมาย, หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 20

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu