ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน?, พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน? หมายถึง, พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน? คือ, พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน? ความหมาย, พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน?

พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน

คำตอบ

    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระสรรเพชญที่ ๒ พระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระองค์เสด็จพระบรมราชสมภพเมื่อพ ศ ๒๐๙๘ที่เมืองพิษณุโลกทรงมีพระเชษฐภคิณีคือพระสุพรรณกัลยาทรงมีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ องค์ขาว และทรงเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษรหลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช พระนเรสส องค์ดำ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพระนาม นเรศวรได้มาจากที่ใด สันนิษฐานเบื้องต้นว่า เพี้ยนมาจาก สมเด็จพระนเรศ วรราชาธิราช เป็น สมเด็จพระนเรศวร ราชาธิราช เสด็จขึ้นครองราชเม่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ ศ ๒๑๓๓ รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๑๕ ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ ศ ๒๑๔๘ รวมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา   ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด นั่นคือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรปาซิฟิคทางด้านตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐ   พระองค์ได้ทำสงครามเข้าไปในประเทศที่เป็นข้าศึกของไทย ในทุกทิศทาง จนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุขปราศจากศึกสงคราม เป็นระยะเวลายาวนาน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จะอยู่ในสนามรบและชนบทโดยตลอด มิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติไทย นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์ เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิง สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังต่อมา ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และจดจำวีรกรรมของพระองค์ เทอดทูลไว้เหนือเกล้า ฯ ไปตราบชั่วกาลนาน   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน, พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน หมายถึง, พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน คือ, พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน ความหมาย, พระราชประวัติของพระนเรศวรมหาราชที่แท้จริงๆๆเป็นแบบใหน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu