ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โพชฌงค์?, โพชฌงค์? หมายถึง, โพชฌงค์? คือ, โพชฌงค์? ความหมาย, โพชฌงค์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

โพชฌงค์?

โพชฌงค์ 7 ประการ มีอะไรบ้าง และความหมายของแต่ละข้อคือ?

คำตอบ

โพชฌงค์   ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ mdash enlightenment factors โพชฌงค์   ๗ จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก ป อ ปยุตฺโต ให้ความหมายไว้ดังนี้ โพชฌงค์ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้มี ๗ อย่างคือ ๑ สติ ๒ ธัมมวิจยะ การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม ๓ วิริยะ ๔ ปีติ ๕ ปัสสัทธิ ๖ สมาธิ ๗ อุเบกขา ๑ สติ - ความระลึกได้ mindfulness ๒ ธัมมวิจยะ - การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม การวิจัยธรรม ซึ่งเป็นตัวปัญญานั่นเอง truth-investigation ๓ วิริยะ - ความพากเพียร   effort energy ๔ ปีติ - ความอิ่มใจ ความดื่มด่ำในใจ zest         มี ๕ ชนิด คือ           ๑ ขุททกาปีติ ปีติเล็กน้อยพอขนชันน้ำตาไหล           ๒ ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ รู้สึกแปลบๆ ดุจฟ้าแลบ           ๓ โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นระลอก รู้สึกซู่ลงมาๆ ดุจคลื่นซัดฝั่ง           ๔ อุพเพคาปีติ ปีติโลดลอย ให้ใจฟูตัวเบา หรืออุทานออกมา           ๕ ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน เอิบอาบไปทั่วสรรพางค์ เป็นของประกอบกับสมาธิ           จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก ป อ ปยุตฺโต เช่นกัน ๕ ปัสสัทธิ - ความสงบกายสงบใจ ความสงบใจและอารมณ์ ความสงบเย็น ความผ่อนคลายกายใจ จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก ป อ ปยุตฺโต เช่นกัน tranquillity calmness ๖ สมาธิ - ความตั้งใจมั่น ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ซัดส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ concentration ๗ อุเบกขา - ความที่จิตมีความสงบระงับเป็นอย่างยิ่ง ไม่กระเพื่อมไหวไปตามสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ รัก ชัง กล้า กลัว ยินดี ยินร้าย ฯลฯ ซึ่งจะเป็นจิตที่มีความประณีต ละเอียดอ่อน ปลอดโปร่ง เบาสบาย เป็นอย่างยิ่ง   equanimity ข้อมูลจาก www dhammathai org หากต้องการศึกษาโดยละเอียดไปที่

โพชฌงค์, โพชฌงค์ หมายถึง, โพชฌงค์ คือ, โพชฌงค์ ความหมาย, โพชฌงค์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu