ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การกำเนิดของโรค, การกำเนิดของโรค หมายถึง, การกำเนิดของโรค คือ, การกำเนิดของโรค ความหมาย, การกำเนิดของโรค คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การกำเนิดของโรค

          คนเราจะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคได้ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัย ๒ ประการคือ
          ๑) เมื่อเกิดมาจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อม ซึ่งต้องอาศัย ยีน (gene) ที่ปกติจากไข่ของมารดา และสเปอร์มาโตซัวของบิดา ซึ่งรวมกันเข้าเป็นเซลล์แรกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิต  เมื่อเซลล์นี้แบ่งตัวต่อไปในครรภ์มารดา ก็จะต้องมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะต่างๆ อย่างปกติจึงจะเป็นร่างกายที่สมบูรณ์
          ๒) สิ่งแวดล้อมร่างกายภายหลังเกิดมาแล้ว ต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายจึงจะทำให้ชีวิตดำเนินไปได้ในสภาวะปกติและปราศจากโรค
 
          ปัจจัยต่างๆ ใน ๒ กลุ่มนี้มีมากมายเหลือคณานับ จึงคาดได้ว่าจะต้องมีความผิดปกติในปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นในระยะใดระยะหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นได้ คนที่โชคดีได้รับปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มแรกมาอย่างสมบูรณ์ดีพร้อม ก็จะเกิดมาเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี แต่เมื่อมาผจญกับปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มที่ ๒คือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุการเกิดโรคมากมายหลายชนิดก็คงไม่พ้นที่จะต้องเป็นโรคในระยะใดระยะหนึ่ง ส่วนผู้ที่เคราะห์ร้ายกว่า จะมีต้นทุนเดิมมาไม่ดี กล่าวคือเป็นโรคมาตั้งแต่เกิด เช่น อาจได้รับยีนผิดปกติมาจากบิดาหรือมารดา หรือทั้งสองฝ่าย ทำให้มีโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เกิดขึ้น หรือถ้าการเจริญเติบโตในขณะที่เป็นทารกในครรภ์มารดาเกิดมีความผิดปกติขึ้น ก็อาจจะคลอดออกมาเป็นเด็กที่พิการแต่กำเนิดได้ และเมื่อคลอดออกมาแล้ว มาประสบปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมซึ่งทำอันตรายต่อร่างกาย ก็ทำให้เกิดโรคเพิ่มเติมขึ้นได้อีก

การแบ่งชนิดของโรคตามสาเหตุและวิธีการเกิดโรค

          - โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน 
          - โรคความพิการแต่กำเนิด 
          - โรคที่เกิดจากอันตรายทางฟิสิกส์ 
          - โรคที่เกิดจากอันตรายจากสารเคมี 
          - โรคติดเชื้อ 
          - โรคที่เกิดจากอาหารไม่สมดุล 
          - โรคเนื้องอก

          มนุษย์เราที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดา จะมีร่างกายสมบูรณ์เป็นปกติได้ นอกจากอาศัยวัตถุดิบเดิม คือเซลล์จากบิดา ได้แก่ สเปอร์มาโตซัวและเซลล์จากมารดาคือ ไข่ที่สมบูรณ์ดี กล่าวคือ มียีนที่ปกติและครบถ้วนแล้วยังต้องอาศัยกระบวนของการเจริญเติบโตในครรภ์มารดา ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๔๐ สัปดาห์ที่เป็นปกติอีกด้วย ในขณะที่ทารกเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดานั้นมีขบวนการที่สลับซับซ้อนเกิดขึ้นอย่างมากมาย จากเซลล์เซลล์เดียวเมื่อเริ่มปฏิสนธิ จะต้องมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์เมื่อคลอดออกมา เซลล์เหล่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และหน้าที่มาประกอบกันเข้าเป็นอวัยวะต่างๆ ให้ได้สัดส่วนเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ ในระหว่างนี้ถ้ามีเหตุอะไรมาทำให้กระบวนการ
ต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ขัดข้อง เด็กที่คลอดออกมาก็ย่อมจะไม่สมบูรณ์และมีอะไรผิดปกติไปบ้างไม่มากก็น้อย ความผิดปกติต่างๆ เหล่านี้รวม เรียกว่า ความพิการแต่กำเนิด สาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิด มีมากมายหลายชนิด เช่น ยีนผิดปกติในโรคกรรมพันธุ์บางชนิด ยาบางชนิดรังสี และโรคติดเชื้อบางชนิด เช่น เชื้อไวรัสของโรคหัดเยอรมัน(german measles) เป็นต้น สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ไปรบกวนกระบวนการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในระยะต่างๆ และอวัยวะ ต่างๆ ทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดที่แตกต่างกันได้หลายชนิด แต่ก็ยังมีความพิการแต่กำเนิดอีกหลายชนิด ที่เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนว่าเกิดจากอะไร 
          ความพิการแต่กำเนิดนี้มีมากมายหลายแบบ อาจเกิดกับอวัยวะภายนอกก็ได้ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วมือขาด หรือเกินจำนวนไป แขนขาสั้นผิดธรรมดา ศีรษะโตแต่กำเนิด หรือมีตาเดียวอยู่กลางหน้าผาก  ความพิการที่เกิดกับอวัยวะภายใน ก็มีได้มากมายหลายอวัยวะ เช่น หัวใจพิการแต่กำเนิดแบบต่างๆ อวัยวะที่เป็นคู่ เช่น ปอดหรือไต มีเพียงข้างเดียว ลำไส้ตีบตัน ไม่มีรูทวารหนัก เป็นต้น บางคนอาจมีความพิการ แต่กำเนิดเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ หลายอวัยวะพร้อมๆ กันก็ได้โรคใน ๒ กลุ่มที่กล่าวมาแล้วนี้ อาจจะกล่าวได้ว่าเกิดจาก สาเหตุภายในตัวเอง ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า
เป็นเพราะปัจจัยประการแรก  ที่จะทำให้เด็กที่คลอดออกมา เป็นเด็กที่สมบูรณ์ปราศจากโรคติดตัวมา ส่วนโรคต่างๆ ในกลุ่มอื่นๆ อาจจะกล่าวได้ว่า เกิดจาก สาเหตุภายนอก หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้

การกำเนิดของโรค, การกำเนิดของโรค หมายถึง, การกำเนิดของโรค คือ, การกำเนิดของโรค ความหมาย, การกำเนิดของโรค คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu