ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเลี้ยงลูกไก่, การเลี้ยงลูกไก่ หมายถึง, การเลี้ยงลูกไก่ คือ, การเลี้ยงลูกไก่ ความหมาย, การเลี้ยงลูกไก่ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเลี้ยงลูกไก่

          ถ้าแม่ไก่เลี้ยงลูกของมันเอง วันแรกๆ  แม่ไก่จะพาลูกเดินบ้างตามสมควร  แต่จะใช้เวลาหมอบเพื่อกกลูกเป็นระยะ อากาศภายนอกอาจเย็นเกินไปสำหรับลูกไก่เจี๊ยบ เมื่อวิ่งได้พักหนึ่งก็ต้องกลับมาซุกใต้อกแม่ให้ตัวอบอุ่นพอดี  แล้วออกไปวิ่งใหม่เหตุที่ลูกไก่คอยเพิ่มความอบอุ่น ก็เพราะในระยะ ๗-๑๐ วันแรกนี้  ลูกไก่ยังไม่สามารถรักษาระดับความอบอุ่นภายในตัวให้คงที่ เมื่ออากาศภายนอกเย็น  ตัวมันก็เย็น อากาศภายนอกร้อน  ตัวมันก็ร้อนอันเป็นลักษณะของสัตว์เลือดเย็น เช่น งูและเต่าเป็นต้น แต่ถ้าตัวลูกไก่เย็นไปมันจะเดินไม่ได้ กินอาหารไม่ได้ เป็นอันตรายถึงตาย จึงเป็นหน้าที่ของแม่ไก่ต้องคอยระวังเรื่องนี้  บางครั้งเมื่อแม่ไก่เห็นว่าจะมีอันตรายมา เช่น มี นกเหยี่ยว  อีกา  สุนัข แมว พังพอน หรือแม้แต่เด็กๆ เข้าใกล้ แม่ไก่จะส่งเสียงสัญญาณยาวๆ เรียกลูกไก่ให้รีบเข้ามาอาศัยใต้อกแม่เป็นที่หลบภัย นับว่าอกแม่เป็นที่หลบภัยเคลื่อนที่ได้ดี
          ต่อไปแม่ไก่ก็ต้องสอนลูกให้กินน้ำกินอาหารเป็น   ธรรมดาลูกไก่ชอบจิกอยู่แล้ว  มีจุดอะไรที่เห็นเด่นก็ลองจิกไปเรื่อยๆ จนแม้บางครั้งจุดเด่นนั้นบังเอิญเป็นหางของพวกเดียวกันเอง  ลูกไก่ก็พากันจิกจนเลือดไหลเกิดอันตรายถึงตายก็มี  ด้วยนิสัยนี้การสอนกินจึงดูง่าย แต่ถ้าเราจะลองคิดดูว่าแม่ไก่ไม่มีน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกดังเช่นแม่ของเรา แม่ไก่ต้องให้อาหารแก่ลูกไว้ในไข่ขาวและไข่แดง  ซึ่งมีเหลือติดตัวมาอีกเล็กน้อย  ต่อจากนั้นลูกไก่ก็ต้องกินอาหาร ลูกนกหลายๆ ชนิดคอยให้แม่นกป้อนอาหารก็มี เช่น แม่นกกางเขนเวลาเลี้ยงลูกเล็กต้องบินหาอาหารมาป้อนลูกวันละหลายๆ เที่ยว แม่นกพิราบไม่ชอบบินไปมาหลายเที่ยวนัก  จึงหาอาหารมาเผื่อลูก เมื่อมาถึงรังก็สำรอกอาหารให้ลูกกินครั้งเดียวก็อิ่มทุกตัว แม่นกที่ต้องออกไปหากินไกลๆ มักจะนิยมรวบรวมอาหารมาสำรอกป้อนลูกๆ ส่วนแม่ไก่นั้นต้องพาไปถึงที่ซึ่งมีอาหารแล้วสอนลูกให้รู้จักกินเมื่อคุ้ยเขี่ยพบอาหารที่ลูกไก่จะกินได้  ก็เรียกลูกด้วยเสียงกุ๊กๆๆ ถี่ๆ พร้อมทำทีว่าจิกกิน  ลูกก็แย่งกันทำตาม ไม่ช้าลูกไก่ก็รู้ว่าจะกินอะไร และเริ่มคุ้ยเขี่ยช่วยตัวเองได้  นับว่าแม่ไก่ต้องพากเพียรมากเพื่อเลี้ยงลูกแต่ละชุดให้เติบโตปลอดภัย
          ถ้าเราเลี้ยงลูกไก่จำนวนมากๆ  ดังที่เลี้ยงไก่กระทง  เพื่อเป็นไก่เนื้อหรือเลี้ยงเพื่อเป็นไก่ไข่  แต่ละชุดมีหลายร้อยตัว หรือหลายพันตัว ก็ต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาทำหน้าที่หลัก  ได้แก่เครื่องกกให้ความอบอุ่น เล้าหรือคอกให้ความปลอดภัย  ภาชนะให้อาหารและน้ำแทนแม่ไก่  เนื่องจากแม่แท้ๆ ของลูกไก่เหล่านี้ต้องออกไข่จำนวนมาก ปีหนึ่งตั้งแต่ ๑๕๐ ถึงกว่า ๓๐๐ ฟอง จนไม่มีเวลาสำหรับจะฟักไข่และเลี้ยงลูกได้ จึงทิ้งนิสัยฟักไข่ยกหน้าที่ให้คนเลี้ยงไก่รับไปทำการแทน
          อุปกรณ์ที่เรียกว่า  กรงเลี้ยงลูกไก่  ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเครื่องกกลูกไก่และส่วนเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหาร  ปูพื้นด้วยลวดพื้นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดแคบกว่าช่วงเท้า หรือถ้าไม่ใช้กรง จะเลี้ยงบนพื้นคอกที่มีวัสดุปูรองพื้น เช่น ทรายแกลบ  ขี้เลื่อย  หรือฟางข้าวสับเป็นท่อนสั้นๆ ตั้งเครื่องกกไว้กลางคอก และรางน้ำรางอาหารโดยรอบก็ได้ เครื่องกกมีหน้าที่ให้ความอบอุ่นทั้งเวลากลางวันและกลางคืน  จนกว่าลูกไก่จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิภายในตัวได้คงที่จึงหยุดให้ความอบอุ่นเรียกว่าหย่าไฟก็ได้ ความอบอุ่นที่จัดหาให้นี้ก็ใช้หลักเดียวกับเครื่องฟักไข่  อาจใช้ความร้อนจากตะเกียงน้ำมันก๊าด  ตะเกียงก๊าซ  ลวดร้อนไฟฟ้า ตามความสะดวก หลักสำคัญเรื่องกกลูกไก่มีอยู่ ๒ ข้อ ข้อแรก คือให้ลูกไก่สามารถเดินเข้าออกเพื่อเข้าหาบริเวณอบอุ่นได้สะดวก โดยอาจใช้แสงสว่าง เช่น แสงสีแดงล่อให้เห็นง่าย ข้อสอง คือ ปรับระดับความอบอุ่นให้พอดีสำหรับเสริมความร้อนในตัวลูกไก่ ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อลูกไก่อุ่นสบาย  ก็จะนอนกระจายกันพอหลวมๆ ไม่เบียดหรือสุมกัน อาการที่นอนสุมกันแสดงว่าหนาวไป ถ้าหากแยกกันนอนห่างมาก แสดงว่าร้อนไป การเติบโตและความสมบูรณ์ของลูกไก่จะด้อยลง ไม่ว่าจะร้อนไปหรือหนาวไปก็ตาม ลูกไก่ต้องการระยะกก ๒-๔ สัปดาห์ ลูกเป็ดต้องการระยะกกเพียง ๑-๒ อาทิตย์แรก
          ในส่วนที่เลี้ยงน้ำและอาหารนั้น ก็เป็นทั้งลานวิ่งและที่หากิน  แต่ด้วยเหตุที่เราต้องเลี้ยงลูกไก่จำนวนมาก  จึงจะจัดที่กว้างขวางเหลือเฟือไม่ได้ต้องจัดพอให้ไม่แออัด วิ่งได้บ้างพอออกกำลังกายให้แข็งแรง มีสุขอนามัยดี  ที่ให้น้ำให้อาหารก็จัดไว้บริบูรณ์ คือ ลูกไก่สามารถเข้าแถวกินอาหารได้พร้อมๆ กัน จำนวนครึ่งหนึ่งของแต่ละกรง อาหารจัดใส่ภาชนะที่เติมได้ง่าย ลูกไก่กินแล้วหกหล่นน้อยที่สุด  เพราะไม่ว่าจะอยู่อย่างไร  ลูกไก่ไม่ยอมทิ้งนิสัยคุ้ยเขี่ย ถ้าใช้เท้าคุ้ยไม่ได้ใช้ปากเขี่ยก็ยังทำได้จึงทำอาหารหกหล่นได้มาก  ถ้าภาชนะไม่มีที่ป้องกันหรือที่บังคับให้คุ้ยได้น้อยที่สุด
          วิธีสอนให้ลูกไก่รู้จักกินน้ำกินอาหาร  เราทำได้  ๒ วิธี วิธีแรก คือ เลียนแม่ไก่ที่จิกอาหารหรือดื่มน้ำให้ลูกไก่ดู  เราจิกไม่เป็นก็ให้จับหัวลูกไก่กดเบาๆ ให้ปากจุ่มน้ำหรือให้ลงจิกกินอาหาร ลูกไก่ก็จะได้ความคิดแล้วกินน้ำกินอาหารได้เองต่อไป  อีกวิธีหนึ่งเราจัดให้แสงสว่างแรงหน่อย  ตรงที่กินน้ำและอาหาร  ลูกไก่ชอบไปที่สว่างก็จะได้รู้วิธีกินน้ำและอาหารเอง วิธีนี้ใช้ได้ผลดี อีกทั้ง  ทุ่นเวลาด้วยเพราะลูกไก่เรียนเองและเอาอย่างกันเองภาระของผู้เลี้ยงไก่ในช่วงนี้ มี ๓ ประการด้วยกัน
          ประการแรก คือดูแลความสบาย  ความเป็นอยู่ของลูกไก่ว่าไม่ร้อนไม่หนาว  อากาศถ่ายเทหายใจได้สะดวก  แต่มิให้ลมโกรก  ศัตรูไม่รบกวนอาหารและน้ำมีพอกิน  การถ่ายมูลเป็นปกติไม่เหลวไป  หรือแห้งไป  ทั้งไม่หมักหมมอยู่บนพื้นกรงหรือในที่นอน  กรงเลี้ยงไก่ที่ออกแบบดีแล้ว เมื่อไก่ถ่ายมูลปกติก็จะลอดพื้นกรงไปรวมอยู่ในถาดรองรับมูลไก่เกือบทั้งหมด  สะดวกแก่การทำความสะอาด และเก็บรวบรวมไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้พืช  ผักต่างๆ  ถ้ามูลไก่เหลวไป  แห้งไป  ก็เป็นหลักฐานฟ้องว่า เราบกพร่องในการดูแลต้องรีบพิจารณาหาสาเหตุแล้วแก้ไขเสียโดยเร็ว จะผัดผ่อนเวลาไม่ได้
          ประการที่  ๒  ไก่ที่เราเลี้ยงต้องการอาหารดีพอเหมาะสมแก่ความต้องการของร่างกายในอายุต่างๆ กัน และเพื่อหน้าที่ต่างๆ กัน บางคนใจดีคิดว่าถ้าเราหาอาหารที่มีแป้งมาก  มีโปรตีนสูง  มีไขมันเกินพอ  มีแร่ธาตุและวิตามิน  ตลอดจนยาเสริมต่างๆ ครบครันแล้ว ก็พอใจเลี้ยงอย่างนั้นแต่ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วแน่ชัดว่า ทั้งลูกไก่และไก่รุ่นตลอดจนไก่ใหญ่  คือ ไก่ไข่และพ่อแม่ไก่สำหรับผสมพันธุ์  ล้วนแต่มีความต้องการอาหารจำเพาะเจาะจง ไก่ เป็ดระยะไข่ต้องการอาหารคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นตามความสามารถให้ไข่ (โปรดดูตาราง)  ถ้าเราให้ขาดหรือเกินจะเสียผล หรือถ้าให้อาหารอุดมสมบูรณ์เกินต้องการ ก็อาจทั้งเสียผลและเสียค่าใช้จ่ายมากโดยไม่ได้ผลตอบแทน เราจะต้องคำนึงถึงพันธุ์ไก่ ชนิดไก่ ประเภทของอาหาร ฤดูกาลและสิ่งแวดล้อม  ด้วยเหตุผลดังว่ามานี้  ผู้เลี้ยงไก่จะต้องศึกษาเรื่องสูตรอาหารให้เข้าใจ  แล้วจะผสมใช้เอง หรือซื้ออาหารผสมสำเร็จก็กระทำได้ด้วยความแน่ใจว่าเราไม่ได้ลงทุนมากแต่กลับได้ผลน้อยไม่คุ้ม
           ประการที่ ๓  เราเลี้ยงไก่หรือสัตว์เลี้ยงก็ตาม เราต้องดูแลสุขอนามัยให้สมบูรณ์จึงจะได้ผลไก่จะมีสุขอนามัยดีก็เริ่มด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่สบาย  ได้กินอาหารและน้ำพอเพียงตามที่ร่างกายต้องการ  แล้วไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  การเลี้ยงสัตว์ถือหลักโบราณของไทยว่า  "กันดีกว่าแก้"  ไว้เสมอ  การป้องกันโรคเบื้องต้น คือ รักษาความสะอาดของสถานที่  กรงเลี้ยงไก่  น้ำ  อาหาร  ป้องกันสัตว์นำเชื้อโรค เช่น เหา ไร หนู นกกระจอกและคนแปลกหน้า เป็นต้น มิให้เพ่นพ่านในสถานที่การป้องกันขั้นกลาง คือ ป้องกันการแพร่เชื้อทางน้ำกินและอาหารโดยใช้ยาหรือยาเสริมต่างๆ โดยระมัดระวังและสม่ำเสมอตามคำแนะนำ   อย่าใช้ตามใจชอบหรือตามใช้สะดวกอาจเป็นโทษภายหลัง ขั้นปลายก็คือ การป้องกันโรคสำคัญๆ สำหรับไก่ ได้แก่ ใช้วัคซีนเฉพาะบางโรค เช่น โรคนิวคาสเซิลโรคหลอดลมอักเสบ และโรคฝีดาษไก่  เป็นต้นสำหรับเป็ดก็คือ โรคตับอักเสบติดต่อในลูกเป็ด โรคเพล็กเป็ด  โรคอหิวาต์เป็ด  ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์  สัตวบาล หรือผู้ผลิตยาโดยเคร่งครัดและครบถ้วน

การเลี้ยงลูกไก่, การเลี้ยงลูกไก่ หมายถึง, การเลี้ยงลูกไก่ คือ, การเลี้ยงลูกไก่ ความหมาย, การเลี้ยงลูกไก่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu