แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ตัวแปลชุดคำสั่ง

ตัวแปลชุดคำสั่ง

         ตัวแปลชุดคำสั่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่งที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องเช่น ภาษา ...