แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

         ในการสื่อสารสมัยใหม่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นในการส ...

การสร้างทางรถไฟ

การสร้างทางรถไฟ

         ทางรถไฟหมายถึงทางที่มีรางเหล็ก๒ เส้น วางขนานต่อๆกันบนไม้หมอนซึ่งวางตั้งฉากกับรางไม้หมอนวางอยู่บนชั้นของหินก้อนซึ่งมีขนาดประมาณ ...