แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ลมกรด

ลมกรด

         ลมกรด คือแนวกระแสลมซึ่งมีความเร็วประมาณ ๒๐๐ถึง๔๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนวกระแสลมกรดนี้โดยมากพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและเป็นแนวโ ...