แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

วงจรชีวิตและสังคมผึ้ง

วงจรชีวิตและสังคมผึ้ง

         ไม่มีผึ้งตัวหนึ่งตัวใดสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นระยะเวลานานโดยขาดความสัมพันธ์กับผึ้งวรรณะอื่นภายในสังคมเดียวกันเพราะผึ้งเป็นแมลงสังค ...

ประวัติการรถไฟโลก

ประวัติการรถไฟโลก

         รถซึ่งแล่นไปบนรางเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณ ๓๐๐ ปีมาแล้ว (โดยใช้ม้าลากจูง) และได้นำมาใช้ในกิจการเหม ...

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

         ประเทศไทยเริ่มรู้จักและให้ความสนใจจารึกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้ ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

         นับจากเมื่อได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคเมื่อคราวฉลองพระนครครบรอบ๑๕๐ปีเมื่อพ.ศ.๒๔๗๕ในรัชกาลที่๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ...