แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

         ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง(VirtualReality)ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์ ศตวรรษที่๒๑เราจะพบว่าประกอ ...

 การแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ

การแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ

         การแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศเป็นการแสดงลักษณะของวัตถุที่ปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศและหาความหมายหรือความสำคัญของวัตถุเหล่านั้นมีผู้นำวิธีการ ...

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

         ภายหลังการถ่ายรูปทางอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์แล้วประมาณ๒๐ปีจึงได้มีการนำเรื่องการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ...