แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

 การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

         แม่แบบแบบขั้นน้ำตกนี้จัดว่าเป็นแม่แบบของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์(Softwaredevelopmentmode)แบบแรกของโลกจึงมีผู้ใช้กันแพร่หลายทั่ ...

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

         เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่นคือเป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบมีลักษณะเป็นลำแสงความเข้มแสงสูงจึงมีศักยภาพในด้านประยุกต์มากมายได้แก่ ...