แสดง 1 - 10 จาก 42 รายการ

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย

การแพทย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และใกล้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ประเทศไทยมีการแพทย์สองอย่างคือ          ๑.การแพทย์พื้นบ้าน ชาวบ้านได้ใ ...