แสดง 1 - 10 จาก 24 รายการ

การหลงสภาพการบิน (SPATIAL DISORIENTATION)

การหลงสภาพการบิน (SPATIAL DISORIENTATION)

         การหลงสภาพการบินคืออาการที่บุคคลนั้นรับรู้ถึงตำแหน่งที่อยู่ท่าทางการทรงตัวในการบินและการเคลื่อนที่ของอากาศยานที่ตนบังคับอยู่ในลักษณะที่สัมพันธ ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม

         ในปัจจุบันอุตสาหกรรมได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมากทั้งนี้ก็ด้วยสาเหตุหนึ่งคือการนำเอาการควบคุมอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตซึ่งอาจมีการควบคุม ...

แผนที่

แผนที่

         ภารกิจหลักของสถาบันการทำแผนที่ก็คือการสำรวจเพื่อทำแผนที่พื้นดินภายในประเทศการสำรวจนี้ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสต ...

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

         ก๊าซในโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เป็นคลื่นวิทยุรังสีความร้อนหรืออินฟราเรดแสงสว่างธรรมดาและรังสีอัลตราไวโอเล ...

การสร้างทางรถไฟ

การสร้างทางรถไฟ

         ทางรถไฟหมายถึงทางที่มีรางเหล็ก๒ เส้น วางขนานต่อๆกันบนไม้หมอนซึ่งวางตั้งฉากกับรางไม้หมอนวางอยู่บนชั้นของหินก้อนซึ่งมีขนาดประมาณ ...

พันธุ์ข้าวฟ่าง

พันธุ์ข้าวฟ่าง

         พันธุ์ข้าวฟ่างที่ใช้ปลูกอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายพันธุ์ ผลิตจำหน่ายโดยภาครัฐบาลและภาคเอกชน พันธุ์ข้าวฟ่างที่ใช้อาจแบ่งออกเป็น๒ป ...