แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

         กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีควรหาข้อผิดพลาดให้ได้แต่ต้องไม่สับสนเรื่องขั้น-ตอนในการพัฒนาถ้าผลิตอย่างมีขั้นตอนก็ควรมีความยืดหยุ่นพอสมควร ...