แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

         เมื่อจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบสื่อสารด้วยTCP/IPก็เจริญเติบโตตามหลายบริษัทมองเห็นลู่ทางการ ...

ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล

ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล

         อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายจะต้องมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย(Distributed  ...