แสดง 25791 - 25,798 จาก 25,798 รายการ

ช้าง

ช้าง

         คนไทยรู้จักช้างนานมาแล้ว ในสมัยโบราณ เราใช้ช้างทำสงครามแม่ทัพต้องขี่ช้างรบกันเรียกว่า"ชนช้าง"การชนช้างครั้งสำคัญและน่า ...

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

           เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต(bioluminescence)ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต(phosphoresce ...

ปฏิกิริยาการเรืองแสงในสิ่งมีชิวิต

ปฏิกิริยาการเรืองแสงในสิ่งมีชิวิต

           ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงชนิดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่มีผู้พยายามศึกษา ปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เป็นชนิดแรกคือ ...

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

         เราจะลองพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตต่างๆตามลำดับขั้นวิวัฒนาการเริ่มจากพวกที่มีวิวัฒนาการน้อยกว่า จนถึงพวกที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงสุด ...

พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

         ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการสร้างพระราชวังขึ้นหลายแห่งในแต่ละรัชกาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดวัตถุประสงค์ในการสร้างแตกต่างกันไปพร ...

พระราชวังในสมัยธนบุรี

พระราชวังในสมัยธนบุรี

         พระราชวังของสมัยกรุงธนบุรีนี้เรียกกันในปัจจุบันว่า"พระราชวังเดิม"เป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงธน ...

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร

         พระราชวังตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จัดออกได้เป็นสองประเภทคือ        ...