แสดง 1 - 10 จาก 31 รายการ

 ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

         ประมาณปีพ.ศ.๒๕๓๔มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข่าวสารแบบไฮเปอร์เทกซ์บนเครือข่ายส่วนของไฮเปอร์เทกซ์เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งเครือข่า ...

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         องค์กรแต่ละองค์กรมีสถานีบริการสำหรับให้ข่าวสารการเขียนข่าวสารเก็บไว้ในสถานีบริการจึงแพร่ขยายเชื่อมโยงกันทั่วโลกข้อมูลข่าวสารถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ ...

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

         เราเคยกล่าวในตอนต้นแล้วว่า มวลอากาศเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปได้โดยไม่คำนึงถึงเขตแดนของใคร   และจากแผนที่อากาศเราเห็นว่ ...