แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การสร้างตัวพิมพ์อักษรไทย

การสร้างตัวพิมพ์อักษรไทย

         ผู้ที่ได้ดำเนินการดัดแปลงตัวอักษรไทยเป็นตัวพิมพ์เป็นคนแรกคือนางจัดสันชื่อเดิมคือนางแอนน์ฮาเซลไตน์จัดสัน(Mrs.AnnHazeltineJudson)เป็นภรรยา ...