แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

         จุดประสงค์ในการเลี้ยงปลาที่จะให้ได้กำไรก็คือจะต้องเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตเป็นเนื้อปลาสูงสุดในแหล่งน้ำนั้นๆเป็นปลาที่กินอาหารธรรมชาติที่มีอย ...