แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การระวังรักษาอนามัยของลูกนก

การระวังรักษาอนามัยของลูกนก

          เมื่อลูกนกแตกออกมาจากไข่พ่อนกและแม่นกต่างก็ช่วยกันหาอาหารมาป้อนลูกอ่อนตามกฎของธรรมชาติเมื่อลูกนกกินอาหารเข้าไปก็ย่อมมีการถ่ายของเสียออกมา ...

 วิธีทำรังและลักษณะรังนก

วิธีทำรังและลักษณะรังนก

         วิธีทำรังและลักษณะรังนกต่างก็มีลักษณะแปลกๆกันไปมากเป็นศิลปะตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งรังที่นกทำได้ง่ายที่สุดคือรังที่ทำอยู่กับพื้นดินพื้นทรายโ ...