แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ตับอักเสบ เอ

ตับอักเสบ เอ

         โรคนี้มีชื่อเดิมอยู่หลายชื่อ เช่น ตับอักเสบที่มีเชื้อติดต่อได้ ตับอักเสบชนิดระบาดตับอักเสบที่ติดต่อทางการกิน    ...

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ

          อนุภาคไวรัส  มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ มิลลิไมครอน ถึง๒๕๐มิลลิไมครอน*ถ้าทำให้อนุภาคไวรัสบริสุทธิ์ แต่ละไวรัสจะม ...

โรคตา

โรคตา

         การศึกษากายวิภาคของตาอย่างจริงจังเริ่มมาตั้งแต่พุทธศตววรษที่๒๓-๒๔โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบต่างๆของตาในพุทธศตวรรษที่๒๕เมื่อวิทยาศาสต ...

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

         โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกาย อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลจากตัวเชื้อโรคเ ...