แสดง 71 - 74 จาก 74 รายการ

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

         รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน และมุมภายในเท่ากันทุกมุม รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปที่มีจำนวนด้านน้อยที่สุด&nbs ...

พาราโบลา (Parabola)

พาราโบลา (Parabola)

         เมื่อเราขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศ จะสังเกตได้ว่าเส้นทางของวัตถุที่เคลื่อนไปนั้นจะเป็นเส้นโค้ง ทั้งนี้เพราะวัตถุนั้นถูกโลกดึงดูดลงมา  ...

การเรียงสับเปลี่ยน(Permutations)

การเรียงสับเปลี่ยน(Permutations)

         โดยใช้กฎการคูณเราจะได้การนับการจัดเรียงสิ่งของในลำดับที่กำหนดให้แบบหนึ่งการจัดเรียงนี้เรียกว่าการเรียงสับเปลี่ยน ต ...

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

          ในชีวิตประจำวันแต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า กิจวัตรที่จะต้องทำก็คือ แปร ...