แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การวัดระยะทางบนพื้นราบ

การวัดระยะทางบนพื้นราบ

         เราทราบกันดีว่าระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดบนพื้นราบคือความยาวของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดทั้งสองนั้น ดังนั้นการหาระยะทางระหว่างจุดสองจุ ...