แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

พันธุ์ไม้ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

พันธุ์ไม้ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

         เนื่องจากพันธุ์ไม้ป่าต่างๆนั้นมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันมากคนเราได้นำเนื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนั้นยังม ...