แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

ไม้ดอกหอมของไทย

ไม้ดอกหอมของไทย

         คำว่า"หอม"นั้นหมายถึงการรับรู้ของประสาทสัมผัสที่เรียกว่าฆานประสาทเมื่อมีสารบางอย่างที่ให้กลิ่นกระจายอยู่ในอากาศแล้วรับรู้ว่า ...

หลักสำคัญในการปลูกไม้ดอกประดับแปลง

หลักสำคัญในการปลูกไม้ดอกประดับแปลง

         ในการปลูกไม้ดอกประดับแปลงเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือ ชนิดและพันธุ์ไม้ดอก การเตรียมต้นพันธุ์& ...

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

         ไม้ดอกหอมหลายชนิดที่มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณสามารถปรับตัวให้เจริญงอกงามขยายพันธุ์ไปอย่างกว้างข ...

พรรณไม้ดอกหอมของท้องถิ่นไทย

พรรณไม้ดอกหอมของท้องถิ่นไทย

         พรรณไม้ดอกหอมที่พบขึ้นในประเทศไทยและประเทศต่างๆในเอเชียเขตร้อนที่เคยมีรายงานไว้ก่อนแล้วจากข้อมูลเพิ่มเติมเป็นบางส่วนดังนี้ ...