แสดง 1 - 10 จาก 271 รายการ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่งมีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยโร ...

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

         เมื่อการก่อสร้างตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าของบ้านจะต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้านครหลวง   หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         ในพ.ศ.๒๕๑๙รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด๖๐๐ เมกะวัตต์ที่อ่าวไผ่จังหวัดชลบุ ...

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม

         โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำเหมืองแร่ยูเรเนียมการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์การเดินเครื่ ...

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

         เมื่อแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ปกติผลึกฐานที่ใช้มักเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพีดังน ...

ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         กล่าวอย่างกว้างๆส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์น้ำที่ใช้ระบายความร้อนรวมทั้งเป็นสารหน่วงนิวตรอนด้วยถังปฏิ ...

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีทั้งข้อดีและปัญหาอุปสรรคหลายประการที่จะต้องพิจารณาเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าควรจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าห ...