แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

โลหะผสมทองแดง

โลหะผสมทองแดง

         โลหะที่ผสมทองแดง(copperbasealloys)เป็นโลหะหลัก และเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วคือทองเหลือง(brass)และทองสัมฤทธิ์นอกจากนี้ก็มีโลหะผสมทองแ ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

         เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ ๖๐ พรรษา  ...