แสดง 1 - 10 จาก 154 รายการ

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

โรงเรียนช่างถมนครศรีธรรมราช

         "ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนช่างถมนี้คือพระภิกษุชาวนครศรีธรรมราชรูปหนึ่งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายเป็นพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช(ม่ ...

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

         จากงานวิจัยพบว่านโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ซึ่งห้ามสูบบุหรี่ทั้งครูและนักเรียนจะทำให้นักเรียนให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนมากขึ้นและ ...