แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

โรคเหน็บชา

โรคเหน็บชา

         ผลจากการขาดวิตามินบี๑          วิตามินบี๑ทำหน้าที่เร่งปฏิกิ ...

ทุพโภชนาการ

ทุพโภชนาการ

         ทุพโภชนาการหมายถึงโภชนาการที่เลวซึ่งอาจเกิดจากได้อาหารน้อยไปหรือมากไปก็ได้การศึกษาในประเทศไทยพบว่าชาวไทยในท้องถิ่นชนบทและต ...

โภชนาการกับสุขภาพ

โภชนาการกับสุขภาพ

         จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าโภชนาการมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเราการปฏิบัติตนในสิ่งต่อไปนี้จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง     ...