แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

         โรคนี้มีชื่อพ้องว่าโรคกลัวน้ำหรือโรคหมาบ้าหรือโรคหมาว้อ          เชื้อต้นเหตุ ...