แสดง 1 - 10 จาก 203 รายการ

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

           เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต(bioluminescence)ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต(phosphoresce ...

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

         เราจะลองพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตต่างๆตามลำดับขั้นวิวัฒนาการเริ่มจากพวกที่มีวิวัฒนาการน้อยกว่า จนถึงพวกที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงสุด ...

สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง

สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง

         การใช้แสงไฟเป็นสัญญาณส่งข่าวได้มีมานานกว่า ๒,๐๐๐ปีแล้วชาวกรีกโบราณรู้จักใช้คบเพลิงส่งข่าวสารโดยส่งสัญญาณแทนตัวอักษรทีละตัวๆในสมัยที ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากแสง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากแสง

         แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งมีความสามารถที่จะทำงานได้นอกจากนั้นยังเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้(ดูเรื่องพลังงาน)สิ่งที่สนับสนุนให้เห็นว่าแสงเป็นพ ...

โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงแดด

โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงแดด

         ในปัจจุบันได้มีการตื่นตัวเป็นอย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวกับอิทธิพลของแสงแดดที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผิวหนังเป็นด่านแรกข ...

ปฏิกิริยาการเรืองแสงในสิ่งมีชิวิต

ปฏิกิริยาการเรืองแสงในสิ่งมีชิวิต

           ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงชนิดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่มีผู้พยายามศึกษา ปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เป็นชนิดแรกคือ ...