แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

         ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างแก่พืชและสัตว์ สัตว์กินพืชและกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารสัตว์ได้รับพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์จากพืชแ ...

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

           ๑.เดินทางเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงสว่างธรรมดาคือ๑๘๖,๐๐๐ไมล์ต่อวินาทีหรือ๓x๑๐๑๐เซนติเมตรต่อวิน ...

ปะการัง

ปะการัง

         ปะการังเป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูนมีลักษณะการดำรงชีพ๒แบบคืออยู่ตัวเดียวหรืออยู่ร่วมกันเ ...

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

         ก๊าซในโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เป็นคลื่นวิทยุรังสีความร้อนหรืออินฟราเรดแสงสว่างธรรมดาและรังสีอัลตราไวโอเล ...

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

          ปัจจุบันพนักงานต้นเสียงเห่เรือพระราชพิธีที่มีคุณสมบัติพร้อม ทั้งด้านน้ำเสียงที่กังวานไพเราะมีพลัง สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนถ ...