แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การปรับตัวต่ออุณหภูมิและสภาวะการสูญเสียน้ำจากตัวสัตว์ทะเลหน้าดิน

การปรับตัวต่ออุณหภูมิและสภาวะการสูญเสียน้ำจากตัวสัตว์ทะเลหน้าดิน

         อุณหภูมิเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากประการหนึ่งและมีการศึกษาการตอบสนองของสัตว์ทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากที่สุดอิทธิพลของอุณหภูมิจ ...

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหน้าดิน

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         ลักษณะพื้นท้องทะเลที่เป็นพื้นดินเลนที่อ่อนนุ่มหรือพื้นหินแข็งเป็นแนวปะการังและขนาดของดินตะกอนจัดเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยิ่งสำหรับสัต ...

ประโยชน์และโทษของแมลงแมลง

ประโยชน์และโทษของแมลงแมลง

         ประโยชน์และโทษของแมลงแมลงก็เช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจ ...

การกินอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การกินอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ทะเลหน้าดินตามลักษณะการกินอาหารของมันแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดินได้แก่พืชสีเขียวสาหร่ายทะเล ...