แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

 การเจริญเติบโตของแมลง

การเจริญเติบโตของแมลง

         เนื่องจากแมลงมีเปลือกลำตัวแข็งการเติบโตของร่างกายจึงมีจำกัดเมื่อร่างกายโตจนคับเปลือกแมลงจะโตต่อไปไม่ได้ก็จะต้องลอกเปลือกลำตัวเก่าทิ้ ...