แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

         การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีตแต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคล ...

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

         นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย          วิชานิติเวชวิทยา มีสอนครั้งแรกในหลักส ...