แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

การวางแผนผังสวน

การวางแผนผังสวน

         ๑.จุดประสงค์ การวางแผนผังสวนเป็นการกะว่าจะปลูกต้นไม้ในรูปไหนจะใช้พันธุ์ไม้ผลปลูกสลับกันอย่างไรและจะวางสิ่งจำเป็นในการทำ ...

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

         ก่อนอื่นเราควรทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่๒ประเภทด้วยกันคือทรัพยากรที่ไม่มีการชดใช้แทนที่(non-renewableresources)เช่นสินแร่บางประเภทน ...

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

         เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผา พระราชวังหลวงก็ถูกเผาไปจนหมดสิ้น ครั้งถึงรัชกาลที่ ๔แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

         คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดีและเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหารจัดทำแผนที่ชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้ทรงนำไปใช้ในการพิจารณาแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือจัดพ ...

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic  Presentation  Program)

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program)

         โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสำหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์โปสเตอร์& ...

เมืองสุโขทัย

เมืองสุโขทัย

         ตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวจังหวัดสุโขทัยและห่างจากแม่น้ำยมไปทางทิศตะวันตกประมาณ๑๐กิโลเมตรร่องรอยของโบราณสถานที่เป็นซากก ...

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่

         เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของแคว้นล้านนาเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบริมแม่น้ำหว่างหุบเขาผืนให ...