แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

สาคู

สาคู

         เมื่อกล่าวถึงต้นสาคู มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นแต่ก็มีมากที่เคยได้ยินและรู้จักและมีความรู้แตกต่างกันออกไป บางคนนึกถึงต้น ...

ประวัติความเป็นมาของมันสำปะหลังในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของมันสำปะหลังในประเทศไทย

         ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่นอนว่า มีการนำมันสำปะหลังมาสู่ประเทศไทยเมื่อไร และอย่างไรแต่สันนิษฐานกันว่าคงมีผู้นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียแห่งใด ...

มันสัมปะหลัง

มันสัมปะหลัง

         มันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเพราะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศ กสิกรจึงนิยมปลูกมันสำปะหลังกันทั่วประ ...

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

         เนื่องจากหัวมันสำปะหลังเป็นที่สะสมแป้งจึงเป็นอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไอเดรตที่ให้พลังงานสำหรับมนุษย์และสัตว์ได้เป็นอย่างดีตลอดจนใช้ในอุตสาหกรร ...

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

         ในประเทศไทยมีการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้แปรรูปทำแป้ง และแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ในรูปมันเส้นและมันอัดเม็ดในปี  ...