แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ประโยชน์ของข้าว

ประโยชน์ของข้าว

         ข้าวซึ่งแบ่งออกเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้านั้น นอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารหลักประจำวันของประชาชนแล้วยังใช้ทำเป็นของหวานชนิดต่างๆทำเป็นแป้งข ...

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

         แม้ว่าคนไทยสมัยโบราณจะไม่รู้จักอาหารหลัก ๕ หมู่ก็ตาม แต่อาหารที่รับประทานสืบทอดกันมาก็มีคุณค่าต่างๆครบถ้วนเป็นอาหารที่รับประทานบ ...