แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย

ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย

         ชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองจีนหลายระลอกนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานับเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่สุดที่อพยพมาจากประเทศอื่นและยังคงรัก ...