แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ช้างเผือก

ช้างเผือก

         คำว่าช้างเผือกเป็นคำสามัญที่คนทั่วไปเรียกช้างซึ่งมีผิวหนังเป็นสีชมพูแกมเทาอันเป็นสีที่ผิดแปลกไปจากสีของผิวหนังช้างธรรมดา(ปก ...

การพระราชทานเสื้อ

การพระราชทานเสื้อ

         ในสมัยโบราณผ้าดีๆหายากและราคาแพงพระเจ้าแผ่นดินจะเก็บผ้าที่เป็นเครื่องราชบรรณาการที่ชาวต่างประเทศถวายหรือทรงซื้อเก็บไว้ในพระคลังเพื่อพระราชทานแก่ ...

การสืบพันธุ์และชีวประวัติของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การสืบพันธุ์และชีวประวัติของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         การสืบพันธุ์ในสัตว์ทะเลหน้าดินจะพบได้ทั้งการสืบพันธุ์แบบมีเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศจะพบเป็นส่วนน้อยและพบในสัตว์ที่ ...