แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

        คำว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึงความรู้ของชาวบ้านซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านรวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ ...

กฎหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะมีผลทำให้การจัดการหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จก็คือกฎหมายทั้งนี้เพราะต้องอาศั ...

เมืองสุโขทัย

เมืองสุโขทัย

         ตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวจังหวัดสุโขทัยและห่างจากแม่น้ำยมไปทางทิศตะวันตกประมาณ๑๐กิโลเมตรร่องรอยของโบราณสถานที่เป็นซากก ...